Janine Langenhof wil zich de komende vier jaar inzetten voor een optimale economische ontwikkeling van Wierden.
Janine Langenhof wil zich de komende vier jaar inzetten voor een optimale economische ontwikkeling van Wierden. (Foto: CDA Wierden-Enter)

CDA Wierden-Enter: iedereen telt mee

door CDA Wierden-Enter

WIERDEN/ENTER - Aan het woord is Jantine Langenhof, 54 jaar, nen echen Eantersen en kandidaat nummer 5 voor CDA Wierden-Enter (lijst 1) in de gemeente Wierden.

Viej könt met mekaa d'r wat moois van maakn! De maatschappij verandert in een snel tempo. Gemeenten krijgen steeds meer (rijks)taken en moeten het doen met minder geld. Inwoners willen steeds vaker meedenken en meebeslissen over het lokale beleid."En terecht," aldus Langenhof. "Onze gemeente is van ons allemaal en dan heb je er wat over te vertellen. Vind je ergens iets van, blijf daar dan niet mee zitten, maar zoek de kansen en mogelijkheden op om er wat aan te veranderen. Dit is de reden dat ik me beschikbaar heb gesteld als kandidaat voor de raad. Alleen door met respect voor ieders mening te luisteren naar onze inwoners en actief de samenwerking op te zoeken kunnen we de gemeente Wierden sociaal en economisch vitaal houden" stelt Langenhof. "Door het inbrengen van ideeën en het ontwikkelen van initiatieven uit de samenleving krijgen we die verandering gedaan. Samen kunnen we de katalysator zijn voor een nóg mooiere gemeente waar rekening gehouden wordt met ieders belang. Een gemeente waar we trots op kunnen zijn," aldus Langenhof. "Ik ga graag met u in gesprek."

Minder regels
Een van de veranderingen waar Langenhof zich voor in gaat zetten is het vereenvoudigen van regels. "Bij het aanvragen van vergunningen lopen inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen vaak aan tegen een muur van frustratie. Veel in te vullen formulieren, niet weten welke waarvoor dienen en relatief lang wachten op antwoord, zijn de veelgehoorde opmerkingen. Dat moet eenvoudiger kunnen en in het huidige digitale tijdperk kan dat ook" stelt Langenhof. Uit het gesprek met Langenhof blijkt dat ze ambitieus aan de slag wil.

Naast haar inzet op het verminderen van regels gaat ze ook voor een optimale economische ontwikkeling voor Wierden, een vitaal platteland, voldoende woningen voor jong en oud, de klimaatverandering en energietransitie, innovatie en duurzaamheid en recreatie. Langenhof: "De regionale Twentse economie is voor onze gemeente belangrijk. Veel inwoners werken in onze eigen gemeente of in één van de buurgemeenten. Het CDA Wierden-Enter vindt het belangrijk om bestaande bedrijven waar mogelijk te faciliteren, nieuwe bedrijven de kans te geven zich te vestigen om de economische positie voor MKB, detailhandel, vrijetijdseconomie en landbouw te versterken."

Landbouw
Het CDA zet zich al jaren in voor de leefbaarheid op het platteland en geeft ruimte aan ontwikkeling. Hoe kan de landbouw hier op inspelen? Hoe gaan we om met Vrijkomende Agrarische Bebouwing en met het asbestprobleem? Wij streven naar een vitale duurzame agrarische sector. Helpen waar nodig en overlaten waar het kan. Inspraak, meedenken en meedoen vanuit de sector blijft belangrijk," aldus Langenhof.

"Inzetten op thema's waarbij het écht gaat om ons, de inwoners van Enter, Wierden Ypelo, Rectum, Notter, Zuna, Hoge Hexel. Wij verdienen de aandacht, zorg en investering, want iedereen telt mee," zegt Langenhof.

Meer berichten
Shopbox