Foto: gemeente Wierden

Column burgemeester Henk Robben: D-day op 21 maart

Er resteren nog maar een paar weken tot de gemeenteraadsverkiezingen. Woensdag 21 maart is het zover.

De kiezers binnen onze gemeente, ruim 18.800 mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder, bepalen dan de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Op 27 maart nemen we afscheid van de vertrekkende raadsleden. Minimaal acht van de negentien raadsleden zullen niet terugkeren in de raad omdat ze zich niet verkiesbaar gesteld hebben. Op basis van de uitslag van de verkiezingen kan het aantal dat niet terugkeert nog verder oplopen. Dit betekent een flinke vernieuwing binnen ons bestuur.

Op 29 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en gaan we vier jaar volop aan de slag met een raad in nieuwe samenstelling. Welbeschouwd een waardevol en efficiënt proces om op deze wijze de bestuursleden van onze gemeente te kiezen. Maar bovenal vooral een democratisch proces. U bent het immers die met uw stem het hoogste orgaan van de gemeente samenstelt.

Genoeg te kiezen
Er valt genoeg het kiezen. Op de kandidatenlijsten staan 96 personen verdeeld over vijf partijen. Er moeten veel belangrijke keuzes gemaakt worden de komende jaren. Wat te denken bijvoorbeeld van het realiseren van de nieuwbouw van de Passie, de ontwikkelingen op het platteland of noodzakelijke maatregelen op het gebied van duurzaamheid. We onderschrijven de akkoorden van Parijs op dit terrein maar hebben (nog) geen goed doordachte plannen hoe dit te realiseren.

En zo komen er de komende jaren tal van uitdagende vraagstukken voor besluitvorming op de raadsagenda. Vraagstukken die om inzicht, wijsheid en betrokkenheid vragen. Vraagstukken waar u ongetwijfeld ook iets van vindt. Met uw stem op 21 maart geeft u richting aan de bestuurlijke keuzes voor de komende jaren. U zou wel gek zijn als als u daar geen gebruik van maakt. 21 maart is democratiedag en een doendag.

Meer berichten
Shopbox