Door het beheer van terreinen is het resultaat een vitaal en afwisselend landschap met een grote waarde voor de flora en fauna. Afbeelding van Wierdense Veld ter illustratie. Foto: Jolien van Gaalen.
Door het beheer van terreinen is het resultaat een vitaal en afwisselend landschap met een grote waarde voor de flora en fauna. Afbeelding van Wierdense Veld ter illustratie. Foto: Jolien van Gaalen. (Foto: Jolien van Gaalen (grotere versie))

Toolboxmeeting in teken van veiligheidsaspecten

door Staatsbosbeheer

HOGE HEXEL - De Wildbeheereenheid West Twente (WBE) houdt op dinsdag 27 februari een toolboxmeeting voor leden die actief zijn voor Staatsbosbeheer. Deze bijeenkomst wordt gehouden in een zaal van Kulturhus Hoge Hexel en begint om 19.30 uur. De avond wordt verder verzorgd door Arie Peters, boswachter van Staatsbosbeheer.

Sinds het begin van de jaren 90 onderhouden leden van de wildbeheereenheid, maar ook vele andere bij het buitengebeuren betrokken mensen, terreinen van Staatsbosbeheer. Dit zijn vele hectares aan houtwallen en bosjes die liggen in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Bijna 80 mensen zijn inmiddels via de wildbeheereenheid georganiseerd aan de slag. Het beheer van de terreinen, vooral het regelmatig dunnen van houtopstanden is een voorwaarde om de landschappelijke en natuurwaarden in stand te houden. De terreinen zijn soms al eeuwenlang verweven met het aangrenzende boerenland.

Betrokkenheid en kwaliteit
De mensen die zich in hun vrije uren inzetten in het veld doen dit met passie en met gedrevenheid. Het werk op zich, het mogen beheren van landschappelijke beplantingen, is werk waar veel voldoening uit gehaald wordt. Het resultaat is een vitaal en afwisselend landschap met een grote waarde voor de flora en fauna. Door op een verstandige wijze gebruik te maken van de natuurlijke mogelijkheden levert dit ook in materieel opzicht wat op, namelijk een geschikte biotoop voor het wild waaruit de jager duurzaam en verantwoord kan oogsten en natuurlijk hout voor de kachel.

Veiligheid
Vrijwilligers die werkzaam zijn in de terreinen van Staatsbosbeheer en daarbij gebruik maken van de motorkettingzaag, moeten sinds 2017 in het bezit zijn van een geldig motorzaagcertificaat. Dit is een bewijs van bekwaamheid verkregen na het afleggen van een theorie- en praktijkexamen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het aspect veiligheid. Regelmatig worden daarom de zogenaamde toolboxmeetings gehouden waarbij er aandacht aan alle veiligheidsaspecten wordt geschonken. Binnen het vrijwilligerskorps van de wildbeheereenheid is zeker meer dan de helft van de vrijwilligers bevoegd om te mogen en te kunnen werken met de motorkettingzaag. Dit stuk gereedschap is onmisbaar om het beheer adequaat te kunnen uitvoeren. In de loop der jaren hebben al tientallen  mensen via de WBE of via Staatsbosbeheer hun certificaat kunnen halen na het afleggen van hun proeve van bekwaamheid. "Net als in 2017 is Staatsbosbeheer bereid om voor twee belanghebbenden een volledige opleiding voor het behalen van het certificaat voor de motorkettingzaag te verzorgen," vertelt de woordvoerder.
"De volledige cursuskosten komen dan voor rekening van Staatsbosbeheer. Het examen wordt vervolgens afgelegd onder auspiciën van AOC De Groene Welle uit Zwolle. "

Kwaliteit en zorgvuldigheid
Een van de onderwerpen die tijdens de toolboxmeeting ter sprake zal komen, is het herkennen van boom- of struiksoorten in de wintermaanden. "Aan de hand van het kale hout is het niet altijd even te herkennen om welke soort het gaat," vervolgt de woordvoerder."Boswachter Arie Peters zal met praktijkvoorbeelden de kennis van de deelnemers opfrissen. Soortenkennis is van groot belang om in het veld de juiste keuzes te kunnen maken. Vaak wordt de groei van plantensoorten die gunstig zijn voor insecten en vogels gestimuleerd. Zorgvuldig werken in het veld is vanzelfsprekend. Daarom worden er ook alleen maar biologisch afbreekbare brandstoffen en smeermiddelen gebruikt."

Samenwerking

"De Wildbeheereenheid West-Twente heeft ervaren dat voor het beheer, dus behoud van onze fauna en flora, het beslist noodzakelijk is om breed samen te werken," aldus de woordvoerder. "Verschillen van inzicht en benadering van eigenaren, gebruikers en genieters van het landschap zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Toch blijkt gelukkig dat in het veld, met onderling respect voor de verschillen, er uitstekend valt samen te werken wanneer erkent wordt dat men dezelfde belangen en waarden nastreeft.," zegt de woordvoerder.

"Samen de verantwoordelijkheid nemen voor onze toekomst is dan het devies. Voor de Wildbeheereenheid West-Twente geldt daarbij dat zij haar wettelijke rol in het beheer, zoals vastgelegd in de Natuurbeschermingswet, met zorg wil vervullen."

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met vice-voorzitter J. Kreijkes via kreijkes.j@gmail.com of 0546 - 57 72 12.

Meer informatie over de werkzaamheden van Staatsbosbeheer is ook te vinden op de website.

Meer berichten
Shopbox