Politieke markt: 'Graag had ik hier minder bekende mensen gezien'

WIERDEN - De politieke markt op donderdag 1 februari kon vooral rekenen op de aanwezigheid van kandidaat-raadsleden. Er waren slechts enkele belangstellende inwoners te vinden. 

Burgemeester Robben opende de bijeenkomst dan ook met de woorden: "Tussen al deze bekende mensen voel ik me thuis, maar vanavond had ik hier graag minder bekende mensen gezien." Het doel was het informeren van inwoners over de werking van de lokale politiek, de gemeenteraad en het kennismaken met de politieke partijen. Ook stond de burgervader nog stil bij het platform Wierden – ik praat mee. "De gemeenteraad en ik vinden het belangrijk dat meedoen van inwoners niet beperkt is tot een keer per vier jaar. Juist in de lokale politiek is meepraten van belang." Robben gaf aan dat er gestreefd wordt naar 2500 deelnemers.

De vertrekkende raadsleden Arjan Hagedoorn (CDA) en Jeroen Regtuijt (CU) meer verteld over het werk van een raadslid. Hagedoorn heeft twaalf jaar in de raad gezeten: "In het begin was het eng om het woord te voeren in de raad. Je hebt tijd nodig om zaken te leren en er goed in te komen. Daar heb ik wel ongeveer twee jaar voor nodig gehad." Uiteindelijk blikt hij tevreden terug: "We hebben wel de juiste dingen gedaan en inwoners kunnen helpen." Als voorbeelden noemt hij de uitvoering van de zorgtaken, de groei van recreatie en toerisme en de tunnel onder het spoor.

Regtuijt neemt straks na vier jaar afscheid van de raad en heeft onder meer andere uitgelegd waarom hij stopt als raadslid. "Het werk van een raadslid kost wel veel tijd. Je moet onder meer veel stukken doorlezen en gesprekken voeren met belanghebbenden." De besluitvorming rondom het asielzoekerscentrum noemt hij als een voorbeeld van goede samenwerking. "Uiteindelijk is in samenspraak met belanghebbenden een besluit genomen." Hij zet een stap opzij om plaats te maken voor nieuwe raadsleden.

Vervolgens was het de beurt aan Patrick Rijke van ProDemos om meer te vertellen over de werking van de gemeenteraad. Door middel van een quiz met behulp van de groene en rode kaarten werd de kennis over de gemeenteraad getest. Tevens was er ruimte om te kijken naar de standpunten van de partijen met behulp van twee stellingen.

Evaluatie
De organisatie was in handen van de raadsgriffie. Dit was de eerste keer dat een dergelijke bijeenkomst plaatsvond en de griffie gaat dit dan ook goed evalueren.

Meer berichten