"Een collectieve rustdag om familie of vrienden te ontmoeten, een kerk te bezoeken of om gewoon te rusten is bijzonder waardevol," aldus Jan Oene Krist.
"Een collectieve rustdag om familie of vrienden te ontmoeten, een kerk te bezoeken of om gewoon te rusten is bijzonder waardevol," aldus Jan Oene Krist. (Foto: Jan Oene Krist, Christenunie)

CU: 'We zijn allemaal van waarde'

door Jan Oene Krist, ChristenUnie Wierden-Enter

WIERDEN/ENTER -  Waardevol, dat is het thema van de ChristenUnie voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. We zijn allemaal van waarde en iedereen doet ertoe. Die wetenschap maakt blij en nodigt uit om voor elkaar te zorgen.

We hebben vijf punten geformuleerd die voor de komende vier jaar de rode draad zullen vormen voor de ChristenUnie in Wierden, Enter, Hoge Hexel en de buurtschappen. Als eerste vinden we het belangrijk dat we omzien naar elkaar. Iedereen verdient het om beschermd te worden en zorg te ontvangen als dat nodig is. De overheid is een schild voor de zwakken en ondersteunt (mantel)zorgers waar nodig. We zijn daarnaast voor een blijverslening voor senioren, willen eenzaamheid beperken en willen dat het niemand ontbreekt aan eten en een slaapplaats.

Ten tweede wil de ChristenUnie inzetten op de veiligheid in de gemeente. Iedereen moet veilig over straat kunnen en veilig kunnen wonen. De aanpak van de Dorpsstraat midden in Enter is hard nodig. Daarnaast moet er ruimte zijn voor fietsers in de dorpskernen en buitengebieden. We zijn voor de verdere ontwikkeling van de F35, maar veiligheid en doelmatigheid moeten scherp op ons netvlies blijven staan.

We hebben met z'n allen de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met de aarde. We moeten verspilling en vervuiling verminderen en investeren in duurzame opwekking van energie. Samen met u als inwoner willen we onderzoeken hoe we schone energie kunnen opwekken. Zonne-energie is hierin het belangrijkste speerpunt, maar als er een gedragen oplossing is om op andere, innovatieve manieren energie op te wekken, moeten we die mogelijkheden aangrijpen. En waar de gemeente zelf aan zet is, zoals bij de bouw van scholen, moeten we zelf het goede voorbeeld geven.

Iedereen wil graag een goede woning. De ChristenUnie wil dat de gemeente met een toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Ook in een kleine kern als Hoge Hexel of in de buurtschappen is dit een voorwaarde voor vitaliteit.

Tot slot wil de ChristenUnie de zondagsrust behouden. Een collectieve rustdag om familie of vrienden te ontmoeten, een kerk te bezoeken of om gewoon te rusten is bijzonder waardevol. We willen deze vrijheid behouden voor iedereen. Het kan volgens de ChristenUnie niet zo zijn dat werknemers of kleine zelfstandigen niet meer de vrijheid hebben om op zondag vrij te zijn.

We hebben hiervoor uw steun nodig. Maak uw stem waardevol op 21 maart 2018!

Meer berichten