Foto: CDA Wierden-Enter

Resultaten: geen garantie, wel een mooie basis

door CDA Wierden-Enter

WIERDEN - Resultaten bieden geen garantie, maar wel een mooie basis. Dat is de stelling van Peter Lammertink, raadslid CDA in de gemeente Wierden.

Hij kijkt terug: "De afgelopen jaren werd ook de gemeente Wierden geconfronteerd met de economische en financiële crisis. Dat had ook consequenties voor de keuzes die mede door de fractie van het CDA werden gemaakt. In 2017 werd een ingrijpende bezuinigingsronde van enkele jaren afgerond. Mede daardoor ligt er nu een goede basis," aldus Lammertink. Nog steeds is niet alles mogelijk, maar er lijkt in de komende jaren wel wat meer ruimte te komen voor nieuwe investeringen. Lammertink: "En ook ruimte om een aantal nadelen van de bezuiniging nog eens tegen het licht te houden." Een van deze punten is het groenonderhoud inclusief het afschaffen van de bladkorven. Mede op grond van een motie van het CDA wordt dit opnieuw beoordeeld.

Zorgtaken
In 2015 zijn veel taken in de zorg overgeheveld naar de gemeente. Volgens Lammertink was het CDA geen voorstander van de wijze waarop dat door het rijk werd opgelegd. Dit gebeurde namelijk veel te snel in een te korte periode en uitgevoerd met een forse bezuiniging. Met de inzet van velen is het gelukt dit overwegend goed te laten verlopen. De verbeterpunten worden opgepakt. Lammertink: "Niet alle plannen konden op een meerderheid in de raad rekenen. Het voorstel voor een algemene begraafplaats in Hoge Hexel werd op advies van het college niet raadsbreed ondersteund. Het CDA was als enige partij voorstander van dit plan en dat vinden wij nog steeds jammer."

Cofinanciering
Een speerpunt van het CDA is de zogenaamde 'cofinanciering'. Dat wil zeggen middelen vrijhouden om plannen mede te financieren. "De middelen in Wierden waren beperkt, maar vaak kon er in combinatie met andere financiers wel iets mooi worden gerealiseerd," aldus Lammertink.Een aantal voorbeelden zijn de Groene Metropool, Baanbrekend Landschap, Cool Nature (speeltuin De Klimkuil Esrand Wierden), generatietuin, invulling dorpsranden Wierden, initiatief Notter - Zuna (generatiebestendig Notter - Zuna en oprichting coöperatie Notter - Zuna) en speeltuin Berghorst (Enter).Verder noemt Lammertink als resultaten: de Elsmoat ook in moeilijke tijden bewaren voor bedrijven uit de gemeenten Wierden en Rijssen - Holten en de reconstructies van Dorpsstraat Zuid, Rijssenseweg en Nijverdalsestraat. Ook de ontwikkeling van het Stationsplein, de blijvende aandacht voor de veiligheid goederenvervoer per spoor, de huisvesting van arbeidsmigranten, het zonnepark De Groene Weuste, Het Verhaal van Ons en de strategische visie staan op zijn lijstje.

Afscheid
Lammertink neemt afscheid van de raad na drie perioden van vier jaar. "Het raadswerk was enerverend en mooi om te doen," aldus Lammertink. Op de resultaten die zijn bereikt samen met inwoners, ondernemers, belangenbehartigers en andere fracties kijkt hij trots terug.Lammertink: "Het CDA heeft een mooie lijst met goede kandidaten voor de komende verkiezingen en een goed programma; ik geef het stokje dan ook met een gerust hart door."

In de Driehoek van 6 maart leest u meer over het CDA – verkiezingsprogramma. Kijk voor meer informatie over het CDA Wierden-Enter op de lokale website van de partij.

Meer berichten