'Verschil maken'

WIERDEN - Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders samen met inwoners 2018 ingeluid. In zijn toespraak riep burgemeester Robben inwoners en raadsleden op zich empathisch op te stellen en actief mee te doen. "Onze gemeente en gemeenschap doen ertoe. Samen maken we veel verschil. Ik ben blij met de gemeente: er wordt hard gewerkt, we zijn een zorgzame samenleving. Het hele jaar door tref ik overal enthousiaste vrijwilligers die het verschil maken. In dat opzicht zijn we een voorbeeld voor Willem-Alexander, die in zijn kersttoespraak opriep dat we niet moeten zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij."

"Laten we het zo blijven doen: vasthouden wat goed is en verbeteren waar nodig." De burgervader ziet drie uitdagingen voor de gemeenschap: actief mee doen, empathisch en aardig zijn en verschil maken. Dan is Wierden volgend jaar nog mooier."Wierden is een snelgroeiende gemeente en wordt ook gezien als een aantrekkelijke gemeente om te wonen. "Maar dan moet er wel een mogelijkheid zijn om je te vestigen. De provincie Overijssel voert op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen een streng beleid." Robben verzoekt het provinciale bestuur dan ook om deze plannen bij te stellen.

Ik praat mee
Ook het platform 'Wierden - Ik praat mee' kwam aan bod. "De bedoeling is dat we het platform dit jaar verder gaan uitrollen," vertelde Robben. "Dit moet een soort continue stroom van referenda voor inwoners gaan vormen, waar wij als college en gemeenteraad een beroep op kunnen doen. Als wij bijvoorbeeld ergens niet uitkomen, leggen we dat voor aan de inwoners."

Verkiezingen
Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. "Acht van de negentien zittende raadsleden keren niet terug. Dat betekent dat er veel nieuwe gezichten in de raad zullen komen. Inwoners hebben de keuze uit honderd personen. Tegenwoordig gaat het vaak om de persoon in plaats van de ideologie die daarbij hoort. Er is niks mis mee als men bijvoorbeeld op de buurman of buurvrouw stemt. Maar zoek ook uit waar zij ideologisch staan," gaf de burgervader mee aan inwoners en de raad.

Thema
Elk jaar kiest de burgemeester een thema. Voor 2017 was dat 'De mens maakt het verschil'. Met het nieuwe thema wil hij daar op voortborduren. Het jaarthema van de burgemeester is: Welkom Wierden. Hierbij horen een drietal elementen: dwars denken, breed kijken en samen doen. "Vriendelijkheid, meedenken, een helpende hand bieden kost niets, kunnen we moeiteloos doen." Daarbij moeten we een houding uitdragen die empathisch is."

In het zonnetje
Tenslotte heeft de burgemeester een aantal mensen in het zonnetje gezet die hebben hem het afgelopen jaar hebben geraakt en een bijdrage hebben geleverd aan Welkom Wierden. Dat zijn de jonge ondernemers Nikki en Anouk Spenkelink, het pleeggezin Nijsink, Simon Dirks van de Wiezer en de afzwaaiende gemeentebode John Tanke.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden