Logo dedriehoek.net


De medewerkers van De Welle sluiten het jaar af met een sneeuwballengevecht. De Welle helpt veel partijen.
De medewerkers van De Welle sluiten het jaar af met een sneeuwballengevecht. De Welle helpt veel partijen.

De Welle: Samenwerking is erg belangrijk

Door Stichting De Welle - Speciaal voor lezers van De Driehoek blikt stichting De Welle terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit op 2018. Stichting De Welle is een welzijnsorganisatie die actief is in de gemeentes Wierden en Hellendoorn.

De Welle helpt mensen zodat deze makkelijker kunnen deelnemen aan de samenleving en/of langer zelfstandig kunnen wonen. Dat kan door het verstrekken van maaltijden en personenalarmering maar ook door het aanbieden van activiteiten waardoor mensen met elkaar in contact komen. De Welle werkt samen met mensen van alle leeftijdscategorieën. De nadruk ligt op samenwerken. De Welle werkt niet voor de mensen, maar juist samen met de mensen.

Onze organisatie kent vele doelgroepen. De jongste deelnemers gaan naar de peuterspeelzalen en de oudste deelnemers zien we bij bijvoorbeeld de beweeggroepen of de soosgroepen. Er is in alle diensten en activiteiten wel een (ver)bindende factor: we ondersteunen mensen waar nodig en helpen mensen hun eigen mogelijkheden en talenten verder te ontwikkelen en in te zetten.

We zijn blij en trots op onze medewerkers, maar vooral op onze vrijwilligers die dit alles mogelijk maken. In december hebben we onze vrijwillig(st)ers bedankt voor hun geweldige inzet met een gezellige middag. Mooi om de samenhorigheid te ervaren, wetende dat ook volgend jaar deze mensen weer klaar staan voor de medemens.
Dit alles doen we niet alleen. We hebben veel contacten met de inwoners van de gemeente Wierden. Bijvoorbeeld door de activiteiten die plaatsvinden in de wijken, maar ook via de wijkteams van Wijksaam. Samenwerking is erg belangrijk, we verbinden ons hier graag aan. Door samen te werken, kan er veel bereikt worden. Samenwerken met de inwoners, met organisaties en verenigingen en met de gemeente. Zo ontstaan de mooiste projecten.

Het ouderenwerk van De Welle is volop in ontwikkeling. Tijdens de Power cursus spraken we allerlei zaken op het gebied van gezondheid, wonen, vrije tijdsbesteding, waarden en inspiratie. Na een aantal succesvolle workshops starten we met fysiotherapeut Dirk Bulk met een cursus valpreventie. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 6 februari. Tijdens de cursus leert u hoe u de valkans in uw dagelijks leven verkleint maar ook wat de juiste valtechniek is als u toch valt.
In oktober startte het meidenwerk met nieuwe activiteiten, zoals make-uppen, sieraden maken, film kijken. Volgend voorjaar vindt er een activiteit op locatie plaats bij een zorgboerderij van Carintreggeland. Het idee is om jong en oud met elkaar te verbinden.
Nieuw op het sportbuurtwerkprogramma voor 2018 zijn schoolpleinactiviteiten voor de jeugd. Samen met de lokale sportverenigingen laat De Welle de kinderen van het basisonderwijs in de pauzes kennismaken met verschillende vormen van bewegen.

De Vrijwilligerscentrale heeft in 2017 veel vrijwilligers bemiddeld naar verschillende organisaties. De website www.wierdendoet.nl wordt goed bezocht. Het Taalpunt groeit zelfs uit z'n jasje.

Het sportbuurtwerk kijkt terug op een succesvol jaar. De structurele sportmiddagen voor de jeugd in de gemeente Wierden, waarbij kinderen na schooltijd in de wijk kennismaken met sport, konden steevast rekenen op veel animo. Het versterken en uitbreiden van het lokale beweegaanbod is het doel voor komend jaar. Hierbij speelt de inzet van een digitaal platform een belangrijke rol.

Het peuterwerk had met een enorme verandering te maken. Vanaf 1 januari wordt er geharmoniseerd. Het peuterwerk komt onder de wet Kinderopvang te vallen. Dat betekent strengere eisen, ouderbijdrage via de Belastingdienst en strakkere financiële regels. We zetten de schouders er onder om het peuterwerk te handhaven waar kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox