Logo dedriehoek.net


Foto: CDA Wierden Enter

CDA klaar voor nieuwe verkiezingen

WIERDEN/ENTER -  Het CDA Wierden-Enter heeft voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een mooie kandidatenlijst vastgesteld en een dito programma. Wie denkt dat gemeentepolitiek saai is, raden wij aan ons programma eens door te nemen. Hierbij alvast een schot voor de boeg: gemeentepolitiek gaat verder dan het afschaffen van de hondenbelasting en het plaatsen van bladkorven.

De komende raadsperiode staan er een paar interessante dossiers op de rol. Zo moeten we een mooie locatie vinden waar we De Passie kunnen bouwen. We gaan verder met de plannenmakerij om daken asbestvrij te maken. Kunnen we dat bijvoorbeeld combineren met het plaatsen van zonnepanelen?

We gaan de A35 uitbreiden, evenals de N36. Kan dat in combinatie met het plaatsen van windmolens? Ook de gemeente is immers gehouden aan het afgesproken energieakkoord.

En hoe zit het met de nieuwbouw op het Zuidbroek? Ook daar gaat binnenkort de eerste paal de grond in. Wat voor consequenties heeft dat voor het woningbestand in onze gemeente? Is er wel genoeg plaats voor seniorenwoningen? En wat te denken van de jongste generatie, wat zit er in het vat voor de starters op de woningmarkt? En wat doen we met de (verdere) inrichting van ons buitengebied? Is de agrarische sector bijvoorbeeld gebaat bij zonneparken op landbouwgrond? Of moeten we proberen zoveel mogelijk zonnepanelen te realiseren op daken van gebouwen op industrieterreinen? En dan de (ouderen)zorg, hoe zal het ons vergaan met de jaarlijkse rijksbijdragen? Kunnen we de kwaliteit op peil houden? En wat te denken van de in 2021 in te voeren Omgevingswet? Deze wet moet er onder meer voor zorgen dat vergunningen makkelijker verleend kunnen worden. Bij een aanvraag is het niet langer 'nee, mits' maar wordt 'ja, tenzij' het nieuwe adagium. Hoe moeten we daar straks mee omgaan?

Kortom, er komen een hoop vraagstukken op ons af en er moet nog veel gebeuren. Gelukkig heeft het CDA goede ideeën en nog betere oplossingen. Daarvoor hebben we uw stem nodig! Het CDA Wierden-Enter is een brede en lokale partij met vertegenwoordigers uit alle geledingen en met verschillende achtergronden. Dat scherpt ons, bindt ons en zorgt ervoor dat we met beide benen midden in de samenleving staan. Wij staan voor gedegen beleid en willen op vitale wijze vooruit. Dat willen we graag samen met u en samen met jou!

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox