Logo dedriehoek.net


Wie kent ze nog?

Op zoek naar namen

WIERDEN - Een foto uit het verleden van de gemeente Wierden. De foto is genomen in 1925, op de foto staan leerlingen van de openbare lagere school aan de Stationsstraat, Bekend zijn juf Aalbers (1), Aleida Gerharda vd Riet (2) en Marinus Nijhoff (36).

De Historische Kring Wederden (HKW) is op zoek naar meer gegevens. Wie weet nog namen en kan die doorgeven aan de Historische Kring Wederden? Wie helpt?
Vrijwilligers van de HKW hebben, om het voor de lezer en kijker makkelijk te maken, getalletjes op de personen op de foto gezet. Weet u de naam van één of meerdere personen, geef dan die naam met het bijbehorende getal door aan de HKW. Ook meer gegevens over de klas en school zijn welkom. En over de aanleiding van het maken van de foto.
De gegevens kunnen gemaild worden naar: leta.evers@outlook.com.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox