Logo dedriehoek.net


<p>Bert Klaas: &quot;Voordat dit bedrag besteed kan worden moet alle informatie op tijd en vooraf met de raad gedeeld worden.&quot;</p>

Bert Klaas: "Voordat dit bedrag besteed kan worden moet alle informatie op tijd en vooraf met de raad gedeeld worden."

(Foto: Jolien van Gaalen)

Progressief Wierden wil duidelijkheid over ‘coronageld’

Progressief Wierden wil in de raadsvergadering op woensdag 31 maart alsnog aandacht vragen voor het zogenaamde coronageld. “Wij willen graag duidelijkheid over de miljoen euro die de gemeenteraad heeft gereserveerd voor tegenvallers en schrijnende situaties in verband met de corona”, vertelt raadslid Bert Klaas. “Want hoe gaat dit besteed worden?”

WIERDEN - “In november 2020 hebben we overwogen om hierover een motie in te dienen. Omdat er nu nog steeds geen helderheid is gegeven dienen we ons voorstel alsnog in tijdens deze vergadering. Wij hebben de volgende opmerkingen en geven een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders.
Er is een miljoen euro uit de eigen middelen gereserveerd voor het opvangen van huidige en toekomstige nadelen en de treffen maatregelen voortkomend uit de coronacrisis. Maar het is nog steeds niet bekend hoe en op welke manier dit geld nu en in de toekomst ingezet wordt. Er ligt een voorstel om dat achteraf in de jaarrekening aan de raad te presenteren. Dat heeft een groot nadeel, want daardoor is het voor alle partijen in de raad volstrekt onduidelijk voor wie en waarvoor dit geld is bedoeld. Ook is niet duidelijk wanneer dit ingezet wordt. Daardoor komen er nu allerlei gewenste en ongewenste suggesties als het gaat om het besteden van dit geld. Wij vinden dat criteria en kaders voor zulke grote bedragen vooraf glashelder moeten zijn, zodat de kaderstellende taak kan vervullen. Dat betekent dat wij als de raad de algemene beleidskaders vaststellen waarbinnen het college kan bewegen. Zo bepalen wij de beleidsmatige en financiële grenzen voor de uitvoering door het college.”

Delen met gemeenteraad
“Omdat over de inzet van dit grote bedrag nog steeds geen duidelijkheid bestaat dragen wij het college het volgende op. Voordat over kan worden gegaan tot besteding van (een deel van de) 1 miljoen euro van de gemeentelijke coronareserve moeten er duidelijke uitgangspunten, kaders en criteria zijn opgesteld die vooraf en op tijd met de gemeenteraad zijn gedeeld.”

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over Progressief Wierden op de onlangs vernieuwde website. Daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief, het laatste nieuws lezen en natuurlijk lid worden.

Meer berichten