Logo dedriehoek.net


Foto:

Column Jacob Kruis* - Mag ik even? - Op de proef gesteld

Heeft u ook wel eens van die momenten ervaren die u dierbaar zijn? Foto’s of plekken waar u iets moois hebt ervaren? Ik hoop dat u die heeft. Maar heeft u ook vrienden of vriendinnen die u alles kunt toevertrouwen? Die luisteren, die je graag ziet en om je heen hebt?

Na zijn doop voert de heilige geest Jezus naar de woestijn en de berg Tabor. Daar probeert Satan Jezus te verleiden. Veertig dagen vasten en dan komt Satan: ‘Jezus heeft honger en Satan dacht een kans te hebben, maar Jezus laat zich niet verleiden.

Na zijn doop begint Jezus het Evangelie te verkondigen. Maar Hij kon het niet alleen, en Hij vond twaalf geschikte mannen die zijn volgelingen werden. Twaalf discipelen, allen verschillend van beroep en karakter. Jezus ging niet alleen de berg Tabor op, Hij nam drie discipelen mee, vertrouwelingen. Hij zou dat later nog een keer doen, zullen wij zien.

Twijfelde Jezus, was Hij bang, maar de wet en profetieën moesten worden vervuld, volbracht worden. Zond God Mozes en Elia naarde berg Tabor om de Here Jezus te bemoedigen, dat zijn Vader wist wat Hij - God - vroeg van zijn zoon? De ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia moet wel een geweldige gebeurtenis zijn geweest.

Petrus, één van de vertrouwelingen van Jezus, wilde dat moment vasthouden en vol beleven. Daar zagen zij de volle glorie van God en God bevestigde nog een keer, dat Jezus Zijn zoon was en dat hij niet alleen stond waarvoor God hem gezonden had.

Ook God zelf is meerdere malen door de mens op de proef gesteld. Dat God de toorn - straf - over de mens uitsprak, maar ook soms luisterde naar de mens en ook vergeving gaf. Net als wij hadden ook de discipelen vele vragen. Die stelden ze dan direct aan Jezus en die antwoordde dan ook. Een van die vragen was: ‘hoe moeten we bidden?’ Bidden is voor iedereen, maar Here Jezus geeft wel aan hoe te bidden. Keer in jezelf, je hoeft geen lange gebeden uit te spreken, geen moeilijke woorden te gebruiken en sluit je van alles af (’ga in je binnenkamer en sluit de deur’). Maar wil je tot Gods volk behoren, dan zegt Jezus ‘aanvaardt mij in je leven’, want bidden alleen is maar een begin.

Bescheidenhoud en eenvoud kenmerkt Jezus. Dat vraagt hij ook van ons. Ja, maar hij treedt zelf in de openbaarheid om het woord te verkondigen en geeft veel aandacht. Drommen mensen volgen hem soms om in zijn nabijheid te zijn. Jezus vraagt waakzaamheid en bescheidenheid in alles wat wij doen. Want God ziet u en kent u, ‘want uw Vader (God) weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt.’ En dat geeft u rest en vrede. Ik wil u een lied meegeven: lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met u zijn.’

*Onder deze naam schrijft een lezer over geloof. Jacob betekent ‘Hij zal beschermen’. Kruis staat voor ‘het lijden, verzoening en vooral bescherming.’ 

Meer berichten