Logo dedriehoek.net


<p>Raadslid Jantine Langenhof: "Hoe maken we dat wat we bespreken in de raad aantrekkelijker en begrijpelijker voor u?"</p>

Raadslid Jantine Langenhof: "Hoe maken we dat wat we bespreken in de raad aantrekkelijker en begrijpelijker voor u?"

(Foto: CDA Wierden-Enter)

Dichtbij, maar toch ook nog ver weg…

door Jantine Langenhof, raadslid CDA Wierden-Enter

WIERDEN / ENTER - Op het moment van schrijven liggen de landelijke verkiezingen nog in het verschiet. Op het moment van lezen zijn waarschijnlijk de eerste twee stemdagen al geweest en rest nog de verkiezingsdag op 17 maart. Maak gebruik van uw democratisch recht en laat uw stem niet verloren gaan!

Het CDA Wierden-Enter wil graag ook uw belangen behartigen. In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. U mag dan weer uw stem uitbrengen op uw voorkeurspartij en kandidaat. Vaak kiest u iemand die u kent, uit uw eigen omgeving, maar ook iemand waar u vertrouwen in heeft. Iemand waarvan u denkt dat die uw belangen en idealen probeert na te streven. Proberen, omdat er altijd afweging nodig is. Voorwaarde is wel dat plannen haalbaar én betaalbaar moeten zijn.

Haalbaar en betaalbaar
Het is net als in een huishouden. Je wilt graag die nieuwe bank omdat de oude wat slijtplekjes heeft, maar hij kan nog wel even mee. Je kijkt naar je bankrekening en je ziet dat het de laatste tijd wel erg hard is gegaan met je uitgaven en je spaarrekening is behoorlijk geslonken. Onvoorzien, omdat er lekkage is geweest of omdat een autoreparatie duurder was omdat de garage andere mankementen zag bij een onderhoudsbeurt. Je besluit dan dat de nieuwe bank moet wachten. Misschien moet je uiteindelijk kiezen om het kopen van de bank uit te stellen.

Duurzaam financieel beleid
Zo gaat het ook in de gemeenteraad. Je hebt je huishoudboekje redelijk op orde, maar komt voor onvoorziene uitgaven. “Ik heb er best lang over moeten doen om te begrijpen hoe het zit en hoe dat kan. Ongeloof dat de financiën, met name op de zorg, zo onvoorspelbaar zijn dat je het ene moment denkt dat er nog wel geld is voor iets extra’s en dat je later te horen krijgt dat er wederom een onvoorzien tekort van 1,6 miljoen is op het zorgdossier. Om even in mijn voorbeeld te blijven, de nota van de garage omdat er meer aan de hand was dan gedacht.”

Hoe kan dat dan, zult ook u zich afvragen. We hebben bij de decentralisering van de zorg in 2015 vanuit het Rijk wel het werk, maar onvoldoende geld gekregen. Het idee was destijds dat je de zorg dichter bij de mensen brengt door het door de gemeenten te laten regisseren. Dat blijkt met te weinig geld een bijna onmogelijke opgave en dan moet er vanuit andere (spaar)potjes geld bij. De fractie CDA heeft contacten met de landelijke fractie CDA in de Tweede Kamer hierover. Het duurde lang voordat ook in Den Haag het besef doordrong. Het verzacht niet, maar feit is dat we niet de enige gemeente zijn met dit probleem. Begrip is er nu wel, maar structureel meer geld is nog niet in zicht.

De puzzel leggen
Zo is de CDA-fractie continue aan het puzzelen hoe we zaken toch nog kunnen realiseren, geen achterstallig onderhoud creëren en het huishoudboekje op orde te houden. Niet alleen op het zorgdomein, leefbaarheid in kernen en platteland en zorg voor onze veiligheid, maar ook de woningmarkt, aandacht voor problematiek in de landbouw en klimaatverandering, de puzzel op onze duurzaamheidsopgave, enzovoort.

We kunnen het niet alleen
Het CDA Wierden–Enter wil graag uw belangen en wensen behartigen en een betrouwbare partij voor u zijn. We zijn voor verantwoord beleid en willen graag nog een beetje reserve overhouden. We willen een goede rentmeester zijn en zorgen dat het voor de generaties die na ons komen nog leefbaar is en daar hebben we u bij nodig!

We gaan graag met u in gesprek
Om op te halen wat u bezighoudt, tegenaan loopt, maar ook om antwoord te geven op vragen, uit te leggen waarom iets niet kan, gaat de fractie CDA graag met u in gesprek.

Hoe maken we dat wat we bespreken in de raad aantrekkelijker en begrijpelijker voor u? Hoe weet u bijvoorbeeld dat en hoe u kunt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat? Waarom kunt u pas uw zegje doen als een groot deel al in kannen en kruiken ‘lijkt’ te zijn, en ik benadruk lijkt. We leggen het graag uit! Wij zien, horen niet alles en hoe klein ook; de defecte lantaarnpaal die maar niet gerepareerd wordt, onvoldoende openbare laadpalen, te veel zorgverleners over de vloer (kan het ook gecoördineerd), behoefte aan starterswoningen of doorstroomwoningen, kwaliteit huurwoningen, een plek voor de jeugd, mantelzorg, subsidieverlening, bestemmingsplannen, zon op daken/landbouwgrond, bouwen in je ‘achtertuin’, etcetera. Neem contact op met onze fractie. We luisteren graag naar u en kijken of we ook voor úw vraag samen een antwoord kunnen vinden. Zoek ons op en ga in gesprek. Onze contactgegevens staan op www.wierden.nl. Het formulier invullen op onze website kan ook. Dan wordt er contact met u opgenomen.

Wist u dat?

- Wist u dat u de agenda en alle stukken van de raadsvergaderingen en commissievergaderingen (voorbereiding op de raadsvergadering ook wel informatierondes genoemd) kunt vinden op de website van de gemeente Wierden?
 klik op Bestuur en organisatie, klik op Gemeenteraad en kies voor agenda’s en verslagen.

- Wist u dat u de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen voorafgaand aan de raadsvergaderingen live kunt volgen via de website van de gemeente Wierden maar ook via dezelfde website later nog terug kunt kijken? Overzicht Gemeente Wierden (notubiz.nl)

- Wist u dat u altijd de mogelijkheid heeft om bij een commissievergadering (informatieronde) uw mening te geven voorafgaand aan een geagendeerd agendapunt en dat dit echt helpt bij de beeldvorming voor de raadleden? (aanmelden als inspreker bij raadsgrifiie@wierden.nl)

Meer berichten