Coronacrisis leidt tot aanpassingen in onze maatschappij


Raadslid Dirk Getkate: "Vanuit de samenleving bereiken ons signalen dat de eenzaamheid toeneemt." (Eigen foto)
Raadslid Dirk Getkate: "Vanuit de samenleving bereiken ons signalen dat de eenzaamheid toeneemt." (Eigen foto) (Foto: CDA Wierden-Enter)

Coronacrisis leidt tot aanpassingen in onze maatschappij

Dat is de stelling van Dirk Getkate, fractievoorzitter van CDA Wierden – Enter. “De coronacrisis maakt de tekortkomingen van een aantal keuzes uit het verleden pijnlijk duidelijk”, stelt Getkate. “Dat komt enerzijds door keuzes van de overheid, maar ook door keuzes van onszelf als individuen.”

door CDA Wierden-Enter

WIERDEN - Het bestrijden van het coronavirus lijkt lastiger na alle decentralisaties in de zorg. Duidelijk wordt ook het belang dat jongeren zich goed voelen en voldoende kansen krijgen, ook in moeilijk tijden. Getkate: “Daar zal meer inzet op moeten worden gepleegd in de gemeente, maar ook in de samenwerking binnen de Regio Twente. Daar wordt op onderdelen al aan gewerkt, maar de noodzaak tot een versnelling wordt steeds duidelijker.” Getkate noemt als voorbeeld de plannen voor een betere samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden binnen de Twente Board.

Een andere punt dat er volgens Getkate uitspringt is het ouderenbeleid. “Dat gaat over een breed gebied van huisvesting, zorg en ontmoeting.” Het uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar dat vereist wel aanvullend beleid om dat te ondersteunen. Getkate: “In de afgelopen jaren is er sterk bezuinigd op de zorg en daarnaast zijn enkele ontmoetingsplekken voor ouderen in de gemeente Wierden opgeheven.” Zeker in de huidige coronaperiode wordt duidelijk dat als activiteiten en structuren komen te vervallen de eenzaamheid onder ouderen snel en sterk toeneemt.

Op dit moment wordt binnen de gemeente Wierden gewerkt aan een Integrale Maatschappelijke Agenda waarin deze problematiek aan de orde komt. Wat het CDA betreft insteken op jongeren en ouderen. Getkate: “Het is te makkelijk om te zeggen dat de gemeente dit maar moet regelen. Het vraagt ook iets van ons als samenleving. Onze keuzes heroverwegen.” Kijken naar de vele vrijwilligers is ook te makkelijk. Zij zijn al behoorlijk belast en nieuwe jongere vrijwilligers zijn vaak moeilijk te vinden. “Dat vraagt ook om aandacht voor de generatie tussen jong en oud. We zullen het nog meer samen moeten doen.”

“Vanuit de samenleving bereiken ons signalen dat de eenzaamheid toeneemt. Ook dat er bijvoorbeeld bij terugkomst uit het ziekenhuis van ouderen die nog zelfstandig wonen geen opvangplek dicht bij de woonplaats is.”

In de komende periode staat de evaluatie van de Woonagenda gepland en de bespreking van de Maatschappelijke Agenda. Het CDA Wierden -Enter zal daarbij ook aandacht vragen voor de ouderen. “Speerpunten daarbij zijn de ouderenhuisvesting en het beleid om langer zelfstandig wonen breder te ondersteunen.”

Tenslotte benadrukt Getkate het belang van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Getkate sluit af: “Laat uw stem horen en niet verloren gaan; ook een belangrijke keuze.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden