Column Nanne Bouwman: Enternaren


Foto: Jolien van Gaalen

Column Nanne Bouwman: Enternaren

Volgens de Historische kring hoort Enter al sinds 1818 bij de gemeente Wierden. De Enterse bevolking onderscheidt zich toch wel opmerkelijk van die van Wierden. Enter is bekend van de zompenschippers die over de Regge naar andere wilde wateren voeren. Ook staan de vroegere Enternaren bekend als ganzendrijvers die met hun dieren naar het westen van ons land trokken. Verder bouwde men er ook de zompen (platbodems). Daarnaast waren er veel klompenmakers.

Voor zover bekend hielden de meeste Wierdenaren zich voornamelijk bezig met landbouw en veeteelt. Met de komst van de textielindustrie waren er ook veel fabrieksarbeiders.

Enter had dat veel minder, hoewel er ooit een bedrijf is geweest als dependance vanuit Genemuiden dat cocosmatten maakte.

Deze historie is er waarschijnlijk oorzaak van dat Enter een wat meer gesloten gemeenschap is. Enternaren zijn meer vrijbuiter, hebben een scherpe handelsgeest, zijn behoorlijk koppig, hebben een wat afwijkend dialect en moeten niet veel van de (gemeentelijke) overheid hebben.

Enternaren hebben op bepaalde punten een geweldige gemeenschapszin. Als ze ergens met elkaar de schouders onder zetten komt het ook voor elkaar.

Die afkeer van de overheid leidt er soms toe dat ze niet zo geïnteresseerd zijn en soms onvoldoende kennis nemen van voor hen toch wel belangrijke zaken. Zo is het denk ik, ook een enkele winkelier aan de Dorpsstraat zuid vergaan, bij de inspraak over de vernieuwing van die straat.

In Tubantia lees ik dat een tweetal winkeliers er moeite mee heeft dat zij voor of nabij hun winkel geen parkeerplaatsen meer krijgen. Wethouder Coes verbaast zich over deze geluiden, omdat er bij de inspraak niemand te kennen gaf moeite te hebben met de nieuwe parkeersituatie. Er aan toevoegend dat het ook wel logisch leek omdat er midden in deze straat 135 parkeerplaatsen worden aangelegd.

Ja, dit is ook typisch Enters, nu de uitvoering aan de gang komt, realiseert men zich dat het gelet op de loopafstand naar dat middenplein toch niet zo lekker is dat er bij de winkel geen parkeerruimte meer is.

Nu kun je als overheid wel ‘IJzerenheinig’ volhouden dat er niets meer gewijzigd gaat worden aan de plannen, maar de vraag is of dat wel zo redelijk is voor de getroffen burgers. De overheid is er voor de burgers en het lijkt mij niet zo moeilijk alsnog een paar parkeerplaatsen aan te leggen daar waar de afstand tot het middenplein aanleiding kan geven.

In Wierden wordt in de twee winkelstraten aan één zijde over de volle lengte parkeren toegestaan en dat roept niet al te veel bezwaren op. Hoewel dat naar mijn gevoel wel wat minder had gemogen voor het kwalitatieve aanzien van de straten. Wethouder Coes moet er misschien nog aan wennen dat vooral in Enter, niets is wat het lijkt, als je denkt dat het voor elkaar is en uiteindelijk er toch nog wat boven komt drijven. Benieuwd of hij de ‘wendbaarheid’ (nieuw politiek Haags woord voor slagvaardigheid) kan opbrengen alsnog tegemoet te komen aan de wensen van de Enterse winkeliers met het risico dat er nog meer opstaan.

Enternaren zijn leuke boeiende mensen. Je komt ze altijd weer tegen!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden