Goed voornemen: gezonder leven


<p>Leanne en Madelief. slaan twee vliegen in &eacute;&eacute;n klap: onder het skeeleren ruimen zij ook zwerfafval op. (Eigen foto)</p>

Leanne en Madelief. slaan twee vliegen in één klap: onder het skeeleren ruimen zij ook zwerfafval op. (Eigen foto)

(Foto: ChristenUnie Wierden-Enter / Jiska Jonas- van Dijk)

Goed voornemen: gezonder leven

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen goede voornemens. Met stip op één het meest genoemde goede voornemen is gezond leven. Ik beloof u alvast dat dit geen pleidooi wordt om met zijn allen gezonder te eten en meer te gaan bewegen, om op die manier gezonder te gaan leven. Als ChristenUnie vinden we dat een maatschappij zonder afval gezonder leven bevordert.

door Jiska Jonas-van Dijk, fractieondersteuner ChristenUnie

WIERDEN - Vorig jaar februari riepen we al op om aan de slag te gaan en samen het verschil te maken in het verminderen van zwerfafval. Onder het mom ‘nieuw jaar nieuwe kansen’ en ‘goede voornemens’ trappen we het jaar af door dit onderwerp opnieuw onder uw aandacht te brengen, want nog steeds zwerft er veel afval door onze gemeente. Dat zwerfafval een negatief effect heeft voor de natuur en het milieu is erg aannemelijk. Het verontreinigt de bodem en het water, is erg aantrekkelijk voor ongedierte en vormt een gevaar voor dieren. Blootstelling aan zwerfafval kan ook een nadelig effect hebben op het welzijn en gedrag van mensen. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor stress, wat er vervolgens toe kan leiden dat mensen minder de natuur intrekken. Uiteindelijk heeft dit een negatief effect op de gezondheid van mensen.

In de afvalbak
Gelukkig kunnen we dit probleem zelf oplossen en zo werken aan gezonder leven door een gezonde en schone leefomgeving. De simpelste oplossing is om afval weg te gooien op de plaats waar het hoort. “Met hetzelfde gemak gooit u het in de afvalbak”, luidt nog steeds een bekende slogan. Gelukkig doen veel mensen dit al. Maar voor het opruimen van het afval dat u toch nog tegen komt, wil de gemeente u graag ondersteunen. U kunt een schoonmaakactie opzetten. Dit kan heel groot met een vereniging of klas. Op dit moment is dat niet mogelijk, maar het kan ook in het klein, bijvoorbeeld tijdens een wandeling.

De gemeente faciliteert prikstokken, afvalzakken en hesjes. En past het zwerfafval niet in uw container? Dan haalt de gemeente het bij uw op! U kunt hiervoor contact opnemen met het loket bouwen en wonen.

Goed voorbeeld
Het is fijn om te zien dat verschillende mensen al (eens) het initiatief nemen om zwerfafval op te ruimen. Ook kinderen in onze gemeente zetten zich hiervoor in. En goed voorbeeld doet goed volgen! Dus ik ga mijn goede voornemen kracht bijzetten en gezonder leven. Tijdens de volgende wandeling gaat er een zak mee, handschoenen aan en prikken maar!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden