Sociale samenleving: iedereen doet mee!


<p>Raadslid Tjeerd Koetje: "We hebben ook aandacht gevraagd voor schuldhulp ondersteuning voor ondernemers, dat wordt serieus opgepakt."</p>

Raadslid Tjeerd Koetje: "We hebben ook aandacht gevraagd voor schuldhulp ondersteuning voor ondernemers, dat wordt serieus opgepakt."

(Foto: NEW)

Sociale samenleving: iedereen doet mee!

Een van de hoofdthema’s in het coalitieprogramma van NEW en CDA is een sterke sociale samenleving. Het motto dat daaraan gekoppeld is, luidt: ‘iedereen doet mee’.

door Tjeerd Koetje, raadslid NEW

WIERDEN - Er is de laatste tijd hard gewerkt aan de Kadernota Minimabeleid 2020. Daar staat in waar we over praten als we het hebben over armoede, wat we daar aan gaan doen en waar de gemeente de komende jaren op wil inzetten. Ook deze kadernota is tot stand gekomen dankzij input van meerdere partijen, en dat in deze bijzondere tijd vooral digitaal. Denk aan verschillende organisaties in het werkveld, raadsleden, leden van de Cliëntenraad en inwoners uit de doelgroep minima.

In de gemeente Wierden zijn er 600 huishoudens met een laag inkomen (tot 110 % boven de bijstandsnorm). Dat is lager dan het landelijke én provinciaal gemiddelde. Maar het gaat dus wel om 600 huishoudens in onze gemeente! Daarnaast zijn er mensen met problematische schulden. NEW is van mening dat wij mensen in armoede en mensen met problematische schulden moeten helpen. Helpen om erger te voorkomen, helpen zodat iedereen weer mee kan doen. Zo kunnen we misschien helpen door afspraken te maken over gemeentelijke belastingen. Of om kinderen lid te laten worden van een (sport)vereniging. Of leerlingen helpen aan een laptop, net als hun klasgenoten. Via verschillende opties kan er geholpen worden om schulden af te bouwen.

Vroegsignalering
Met het nieuwe minimabeleid zet het College van B&W vol in op preventie en vroegsignalering en dat is wat NEW vanuit haar kernwaarde zorgzaamheid volledig ondersteunt. Voorkomen is immers beter dan genezen. Maar hoe doe je dat? Bij zo’n onderwerp geven mensen niet snel toe dat ze in een financieel lastige situatie zitten. En ook heb je te maken met de privacywet.

Deze week behandelen we in de gemeenteraad deze Kadernota Minimabeleid. Er wordt onder andere gevraagd om een budget vrij te maken om in de komende twee jaar een campagne te kunnen voeren zodat iedereen met schulden of een laag inkomen bereikt kan worden. Zo weten mensen die niet veel te besteden hebben, dat er bepaalde regelingen zijn. Ook kunnen mensen in een vroeg stadium geholpen worden, waardoor verdere problemen opgelost kunnen worden. Het is dus een sociale maatregel, maar door nog meer preventief te werken kan het op langere termijn ook financieel voordeel brengen.

De fractie NEW heeft tijdens de informatisering ook aandacht gevraagd voor schuldhulp ondersteuning voor ondernemers, in deze coronatijd zeker een actueel onderwerp. Gelukkig pakt het college van B&W ook dit onderwerp serieus op.

Als je op de hoogte bent, kun je er iets mee doen. Kaart het daarom gerust aan bij iemand waarvan je denkt dat ie het kan gebruiken. Of informeer voor jezelf bij de gemeente. De regelingen zijn er niet voor niets. Iedereen doet mee!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden