Logo dedriehoek.net


Vice-voorzitter Theo Pigge ontvangt van Bram Egberts en Jantine Langenhof de krentenwegge. Helemaal links Albert Hakvoort. (Foto: Van Gaalen Media)
Vice-voorzitter Theo Pigge ontvangt van Bram Egberts en Jantine Langenhof de krentenwegge. Helemaal links Albert Hakvoort. (Foto: Van Gaalen Media) (Foto: Van Gaalen Media)

CDA feliciteert Historische Kring Wierden

CDA Wierden-Enter feliciteert het bestuur en vrijwilligers van de Historische Kring Wederden te Wierden met het 25-jarig bestaan en biedt een lekkere Twentse krentenwegge aan.

WIERDEN - De Historische Kring verdient grote waardering. Bestuur en vrijwilligers zetten zich blijvend in om datgene wat er door cultuur en natuur gerealiseerd is, onder de aandacht te brengen van onze inwoners. De geschiedenis van Wierden en haar inwoners wordt, mede door de verhalen en de foto-exposities, op deze wijze ook doorgegeven aan de volgende generatie. Erg belangrijk om onze kinderen te laten zien dat het niet altijd was zoals het is en dat ouders, grootouders en overgrootouders op een heel andere manier in het leven stonden en andere keuzes moesten maken.

Bijdrage leveren
Het CDA Wierden-Enter draagt alle verenigingen, stichtingen en (professionele) organisaties een warm hart toe. Het succes valt of staat met de inzet van vrijwilligers. Om alles haalbaar en betaalbaar te houden, is het mogelijk subsidie aan te vragen. Hiermee kan bijvoorbeeld huur van gebouwen of plekken om te ontmoeten voor een deel bekostigd worden en kan de contributie laag gehouden worden, zodat meedoen voor iedereen mogelijk is.

Zonder het werk van verenigingen en stichtingen en organisaties én de inzet van vrijwilligers zouden de kosten in de zorg nog hoger oplopen. Ouderen komen uit hun isolement, jongeren sluiten zich eerder aan bij een vereniging als het betaalbaar is, en ga zo maar door. Zonder financiële ondersteuning vanuit de gemeente is het voor de verenigingen en stichtingen onmogelijk om een effectieve bijdrage aan een vitale samenleving te blijven leveren.

Bezuinigingen op subsidies, zonder vooraf een eerlijk gesprek waarin samen gezocht wordt naar een acceptabele oplossing en een eerlijke verdeling met draagvlak, is voor het CDA Wierden-Enter dan ook niet aan de orde.

Namens het CDA Wierden-Enter van harte gefeliciteerd Historische Kring Wederden met jullie jubileum. Nog vele succesvolle jaren gewenst!

Nieuwsoverzicht

Meer berichten